Thuốc LUCIOSIM 80mg (Osimertinib)

Tên thuốc: LUCIOSIM 80mg

Thành phần: Osimertinib 80mg

Osimertinib có các biệt dược như: Luciosim, Osimert, Tagrix, Tagrisso, Osicent….

Viên nén: 80mg

Đóng gói lọ/hũ: 30 viên (Đủ dùng điều trị 1 tháng)

Nhà sản xuất: LUCIUS pharmaceuticals.

Xuất xứ: Colombo

error: Content is protected !!